Gold on White Metallic Cowhide

Gold on White Metallic Cowhide

$ 495.00

A beautiful large white cowhide, with gold metallic acid wash.  

Ships via FedEx. 

Average Size- 7'x 9'